Naše Pole 2017

Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky

s podporou Pardubického kraje

                            

 

 Termín konání: 13 .6. – 14. 6. 2017

Místo konání: Nabočany (okres Chrudim)

tisková zpráva k výstavě Naše Pole 2017

Program:

Úterý 13. června 2017
9.00
otevření akce
9.30
slavnostní zahájení za účasti ministra zemědělství Mariana Jurečky
9.00 – 10.00
bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)
9.00 – 16.00
firemní představování odrůd
11.00 – 11.50
seminář ÚKZÚZ: Ochrana rostlin – nové a šířící se škodlivé organismy zeleniny, bramboru a ovocných dřevin
12.00 – 12.45
komentované prohlídky demnostračních pokusů ÚKZUZ
12.30 – 13.00
polní seminář: Technologické postupy eliminující zhutnění půdy
13.00 – 14.30
předvádění strojů: Možnosti snížení tlaku tažných prostředků na půdu
14.30 – 15.00
tombola – v prostoru předvádění strojů
16.00
ukončení akce
Středa 14. června 2017
9.00
otevření akce
9.30
slavnostní zahájení
9.00 – 10.00
bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)
9.00 – 15.00
firemní představování odrůd
11.00 – 11.50
seminář ÚKZÚZ: Ochrana rostlin – nové a šířící se škodlivé organismy zeleniny, bramboru a ovocných dřevin
12.00 – 12.45
komentované prohlídky demnostračních pokusů ÚKZUZ
12.00 – 12.45
polní seminář: Technologické postupy eliminující zhutnění půdy
12.45 – 14.30
předvádění strojů: Možnosti snížení tlaku tažných prostředků na půdu
14.30 – 15.00
tombola
15.00
ukončení akce


Odborný program:

ÚKZÚZ
• doporučené odrůdy ozimých obilnin, velmi rané odrůdy bramboru
• komentované prohlídky demonstračních pokusů
• odborný seminář: Ochrana rostlin – nové a šířící se škodlivé organismy zeleniny, bramboru a ovocných dřevin
• ukázka vybraných polních druhů luskovin, typů salátů a různých produktů kompostování

• aktuální informace o dotačních titulech
• poradenství pro podávání žádostí o dotace

VÚRV, v. v. i. – poradenské dny
• nově se vyskytující plevele a jejich prezentace na pokusných políčkách
• expozice plevelů v květináčích
• prezentace nejnovějších poznatků VÚRV

VÚP Troubsko
• Český čmelák – chov a využití

VÚZT, v. v. i. – poradenské dny

ČTPEZ – ekologické zemědělství

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
• přehlídka hybridních a liniových odrůd ozimé řepky
• nové a nejúspěšnější odrůdy v pokusech SPZO

 

  doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

Technologické postupy eliminující zhutnění půdy

polní seminář a ukázky technologie:
• půdní profily a různé technologie zpracování půdy
• ukázka půdních profilů
• infiltrace vody do půdy

Půdní profily prezentace 2017

 

  doc.Ing. Milan Kroulík, Ph.D.

Možnosti snížení tlaku tažných prostředků na půdu

předvádění strojů: ukázky rozdílného obutí traktorů s cílem eliminace
měrného tlaku na půdu ve vztahu k utužení půdy

 

Charakteristika výstavy

Výstava Naše pole je celostátní přehlídka odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky. Výstava vznikla z iniciativy šlechtitelů, množitelů odrůd v ČR i ze zahraničí s cílem představit každoročně odborné zemědělské veřejnosti na jednom místě a komplexně nové i tradiční odrůdy domácích i zahraničních šlechtitelů, představit účinky přípravků na ochranu rostlin a to vše v reálných polních podmínkách. Nedílnou součástí je výstava zemědělské techniky a její předvádění, tentokrát na téma „Možnosti snížení tlaku tažných prostředků na půdu“.

Již 17. ročník výstavy nabídne návštěvníkům přehlídku 550 odrůd a více než 160 variant ochrany a výživy plodin, celkový počet pokusných políček se bude blížit číslu 700. V rámci výstavy Naše pole jsou osety všechny základní zemědělské velkoobjemové i maloobjemové plodiny registrovaných odrůd, odrůd ve třetím roce registračních zkoušek a odrůd evropského katalogu vhodných pro pěstování v České republice.

V rámci výstavy Naše pole má prezentační stánek Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský a intervenční fond a Podpůrný a garanční zemědělský a lesnický fond.

Odborný program pro návštěvníky a odborné poradenství zastřešují čelní instituce pro obor rostlinné výsroby, kterými jsou: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný ústav zemědělské techniky, Výzkumný ústav pícninářský, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, Agritec výzkum šlechtění, Výzkumný ústav rastlinnej výroby Piešťany.

Výstavy se účastní téměř 100 vystavovatelů a během dvou dní ji navštíví 3 až 5 tisíc návštěvníků z řad zemědělské prvovýroby.

Organizátorem výstavy je od roku 2010 vydavatelství Profi Press s. r. o., generálním partnerem výstavy je Československá obchodní banka a.s. Na přípravě akce se významně podílí Oseva Agri Chrudim, a.s., na jejíž pozemcích se výstava koná. Dalšími partnery při přípravě výstavy jsou Cerea, a. s., Lovochemie, a. s., ŠS Úhřetice, Agrární komora ČR, farma Kopista, Odborné učiliště Chroustovice, Střední škola zemědělská a vyšší škola odborná Chrudim. Pojištění výstavy zastřešuje Česká pojišťovna a.s. Součástí výstavy jsou tradiční trhy regionálních potravin.

Těšíme se na setkání v Nabočanech

Ing. Martin Sedláček

Ing. Michal Štěnička

Ing. Václav Slunéčko