Naše pole 2016

Celostátní přehlídka polních pokusů a odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky

logo_mze_cmyk_CZ-2015           pardubicky-kraj                                                            logo_den_zemedelce

 pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a s podporou Pardubického kraje

 

Leták Naše Pole 2016

 

Program výstavy
ČTVRTEK 9. června 2016
9.00 hod. otevření akce
9.30 hod.                         slavnostní zahájení za účasti ministra  zemědělství Mariana Jurečky
9.00 – 10.00 hod. bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)
9.00 – 16.00 hod. firemní představování odrůd
10.00 – 10.50 hod. seminář SPZO s následnou prohlídkou pokusů
11.00 – 11.50 hod. seminář ÚKZÚZ: Alternativní zdroje živin a organické hmoty ve výživě rostlin s následnou prohlídkou pokusů
12.00 – 12.30 hod. seminář Současné možnosti precizního zemědělství
12.30 – 13.50 hod. technika v technologii precizního zemědělství
14.00 – 16.00 hod. Pomoc hospodářům v krajině – setkání s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou a jeho týmem nad tématy strategie resortu Ministerstva zemědělství

Marian Jurečka, ministr zemědělství; Pavel Sekáč, náměstek ministra, sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU; Zdeněk Nekula, předseda představenstva PGRLF; Svatava Maradová, ústřední ředitelka SPÚ

16.00 hod. polní grilování před tribunou
17.00 hod. ukončení akce
PÁTEK 10. června 2016
9.00 hod. otevření akce
9.00 – 10.00 hod. bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)
9.00 – 15.30 hod. firemní představování odrůd
10.00 – 10.50 hod. seminář SPZO s následnou prohlídkou pokusů
11.00 – 11.50 hod. seminář ÚKZÚZ: Alternativní zdroje živin a organické hmoty ve výživě rostlin s následnou prohlídkou pokusů
12.00 – 12.3o hod. seminář současné možnosti precizního zemědělství
12.30 – 13.50 hod.  technika v technologii precizního zemědělství
15.30 hod. ukončení akce

 

Vyplněné přihlášky zašlete prosím na:

miroslav.zizka@profipress.cz      

michal.stenicka@profipress.cz

Přihláška pro vystavovatele