Naše Pole 2017

Výstava Naše pole navázala v roce 2001 na dlouholetou tradici polních dnů v Chrudimi. Již sedmnáctý ročník přehlídky odrůd polních plodin nabídne návštěvníkům více než 160 variant ochrany a výživy plodin. Celkový počet pokusných políček se bude blížit číslu 700. V rámci výstavy Naše pole jsou osety všechny základní zemědělské velkoobjemové i maloobjemové plodiny registrovaných odrůd, odrůd ve třetím roce registračních zkoušek a odrůd evropského katalogu vhodných pro pěstování v České republice.

Akce je pořádána jako dvoudenní a kromě majitelů a zástupců odrůd polních plodin zde vystavují i firmy obchodující s přípravky na ochranu a výživu rostlin a zemědělskou technikou. Po oba dva dny výstavy bude návštěvníkům k dispozici poradenské centrum VÚRV. Kromě výstavních ploch je pro firmy se zemědělskou technikou připraven program aktivního komentovaného předvádění zemědělské techniky.

Organizátorem výstavy je od roku 2010 vydavatelství Profi Press s. r. o. Generálním partnerem výstavy je pro letošní rok znovu Československá obchodní banka. Na přípravě akce se významně podílí Oseva Agri Chrudim, a.s., na jejíž pozemcích se výstava koná. Dalšími partnery při přípravě výstavy jsou Cerea, a. s., Lovochemie, a. s., ŠS Úhřetice, Agrární komora ČR, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, farma Kopista, Odborné učiliště Chroustovice, Střední škola zemědělská a vyšší škola odborná Chrudim a výstavu pojistila Česká pojišťovna.

Výstava Naše Pole se koná 13. a 14. června 2017 v Nabočanech u Chrudimi. Její součástí  budou také trhy zaměřené na regionální potraviny z východních Čech.