Pro návštěvníky

Celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky

NAŠE POLE 2017

13. a 14. června 2017 Nabočany

Úterý 13. června 2017
9.00 otevření akce
9.30 slavnostní zahájení za účasti ministra zemědělství Mariana Jurečky
9.00 – 10.00 bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)
9.00 – 16.00 firemní představování odrůd
11.00 – 11.50 seminář ÚKZÚZ: Ochrana rostlin – nové a šířící se škodlivé organismy zeleniny, bramboru a ovocných dřevin
12.00 – 12.45 komentované prohlídky demnostračních pokusů ÚKZUZ
12.30 – 13.00 polní seminář: Technologické postupy eliminující zhutnění půdy
13.00 – 14.30 předvádění strojů: Možnosti snížení tlaku tažných prostředků na půdu
14.30 – 15.00 tombola – v prostoru předvádění strojů
16.00 ukončení akce
Středa 14. června 2017
9.00 otevření akce
9.30 slavnostní zahájení
9.00 – 10.00 bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)
9.00 – 15.00 firemní představování odrůd
11.00 – 11.50 seminář ÚKZÚZ: Ochrana rostlin – nové a šířící se škodlivé organismy zeleniny, bramboru a ovocných dřevin
12.00 – 12.45 komentované prohlídky demnostračních pokusů ÚKZUZ
12.00 – 12.45 polní seminář: Technologické postupy eliminující zhutnění půdy
12.45 – 14.30 předvádění strojů: Možnosti snížení tlaku tažných prostředků na půdu
14.30 – 15.00 tombola
15.00 ukončení akce