Pro vystavovatele

Přihláška Naše Pole2017 Zemědělská technika

Přihláška Naše Pole 2017 Ochrana rostlin

Přihláška Naše Pole 2017 Odrůdy

Přihláška Naše Pole 2017 Výživa rostlin

 

Kontakty:

Organizátor: Ing. Martin Sedláček tel.: 602 251 577 email: martin.sedlacek@profipress.cz

Přehlídka odrůd, ochrany a výživy rostlin: Ing. Michal Štěnička tel.: 775 850 632 email: michal.stenicka@profipress.cz

Předvádění zemědělské techniky: Ing. Václav Slunéčko tel.: 725 555 485 email: vaclav.slunecko@profipress.cz