28.3.2014 / 12:36
Autor
Edita Dvořáková

Ozimé obilniny

V tomto čísle se dozvíte o porostech ozimých obilnin v areálu Naše pole, o předseťové přípravě, setí, ochraně rostlin a stavu před zimou. S ohledem na požadavek kompaktnosti a větší přehlednosti areálu byl zvolen nový způsob setí. Snížení velikosti parcel a uliček nám umožní zkrátit délku výstavní plochy zhruba o třetinu. Návštěvník výstavy bude moci porovnat celkem 94 odrůd ozimé pšenice, 25 odrůd ozimého ječmene, 16 odrůd ozimého tritikale, 18 odrůd žita a nalezne i odrůdu ozimého ovsa Hópehely. Založeny jsou také porosty trav, ozimá vikev, vojtěška a jetel. Akce Naše pole se zúčastní také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Jako předplodina posloužila ozimá pšenice. Orba byla zajištěna 19. srpna a slamnaté zbytky byly zaklopeny na dno brázdy. Její výhody jsou známé z hlediska prevence vůči škodlivému hmyzu, slimákům i pro regulaci plevelů. Ve středovém pásu jsme 24. srpna založili parcely řepky a 30. srpna se nám podařilo naset pícniny a travní směsi. V průběhu září nescházela vláha, avšak chladné dny konci léta neodpovídaly. Celou plochu určenou pro založení ozimých obilnin jsme opět připravovali s využitím kompaktoru těsně před vyměřováním na začátku října.

 

Příprava osiv a setí

 

Podzimní období bývá hektické, aby se vše stihlo včas a podařilo se založit porosty v optimálním agrotechnickém termínu. Množství osiva na parcelku se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 280 g do 550 g a u hybridních odrůd je ještě nižší. U každé odrůdy počítáme výsevky podle osivových hodnot, které se dozvíme od zadavatelů pokusů – majitelů odrůd. Příprava osiv, výpočty výsevků a navažování nám zabere několik dní. Na pozemku Naše pole jsme seli parcelky ozimých obilnin ve třech dnech 4.,7. a 8. října 2013. S ohledem na potřebu vyrovnaného vzcházení, odnožování a aktivního rozvoje kořenové soustavy se snažíme o zajištění rovnoměrné hloubky setí přibližně 4 cm.

Dosud jsme každou jednu parcelku sesívali ze dvou pojezdů secího stroje. Řidič sečky potřeboval k otočení stroje uličky široké alespoň 8 m. Zadáním pro letošní ročník bylo zajistit zkrácení délky areálu výstavy a prostor uspořádat kompaktněji a přehledněji. Již nebylo možné zakládat porosty obilnin původním způsobem. Požadavkem bylo snížit délku parcel i šířku uliček mezi pásy. Sečka se již neotáčela v uličkách na konci parcel, ale pohybovala se v dlouhých liniích od začátku do konce areálu. Stále sejeme každou z parcelek obilnin ze dvou pojezdů secího stroje, ale mezi polovinami parcely jedné odrůdy je nyní mezera odpovídající šířce kola samochodného secího stroje. Jízdy sečky jsme záměrně protáhli až do uliček a přesevy nám poslouží přes zimu jako obsev. Parcely jsou uspořádány do pásů, jejichž šířka je zvolena dle záběru postřikovače. Na jaře okraje parcel rozměříme a rotavátorem zařízneme parcely obilnin na konečný rozměr 6 x 2,5 m.

Nový systém setí jsme se učili za pochodu a za tři dny bylo dílo hotovo. Ozimé obilniny máme naseté a doufáme, že se neobjeví žádná chyba. Jarní setí bude větší výzvou i z toho důvodu, že je mezi velikostí semínek jařin značný rozdíl (luskoviny, obilniny, olejniny) a bude nutné často upravovat nastavení secího ústrojí.

 

Uspořádání pozemku

 

Jako důležité hledisko při sestavování plánku a rozmísťování parcel bereme umístění parcel daného majitele poblíž jeho stánku. Během výstavy si tak v těsné blízkosti stanu šlechtitelské firmy můžete prohlédnout jejich odrůdy pšenice, ječmene, hrachu, lnu a třeba i máku nebo svazenky. Při uspořádání pozemku je nutné také s předstihem myslet na budoucí aplikace přípravků na ochranu rostlin a snažit se vhodným rozmístěním plodin omezit rizika.

Pesticid, který prospívá jedné plodině, může způsobit značné poškození rostlinám jiného druhu. Uličky a mezery mezi parcelami nejsou příliš široké na to, aby při postřiku nehrozilo nebezpečí nechtěného zásahu okolních plodin. Mnohdy musíme aplikace pesticidů kvůli nepřízni počasí odložit, než se naskytnou vhodnější podmínky. V pásech, kam si vystavovatelé objednali více druhů plodin, je nutné oddělit parcely mezerami s ohledem na nebezpečí spojená s aplikací přípravků na ochranu rostlin.

 

Ochrana plodin

 

Na konci září jsme vzorky obilnin ošetřili insekticidním mořidlem Cruiser 350 FS. Šíří se systémově do kořenů i nadzemních částí rostliny a hubí škůdce rychlým požerovým a dotykovým účinkem. Herbicidně jsme porosty ozimých obilnin ošetřili 26. října Maratonem v dávce 4 l/ha. Výskyt plevelů byl v době aplikace minimální a obilí začínalo vzcházet. Vzhledem k průběhu počasí, kdy se nedal vyloučit vliv přenašečů viróz, jsme se rozhodli porosty insekticidně ošetřit. K ochraně jsme použili insekticid Nurelle D v dávce 0,6 l/ha. Na pozemku rozmísťujeme berličky pro dravé ptáky s cílem snížit populaci hrabošů. S umístěním pachových stop predátorů jako odpuzovače zvěře nám pomáhá místní myslivecké sdružení.

 

Stav před zimou

 

Porosty jsou před zimou dobře zapojené a na většině parcel jsou rostliny rovnoměrně rozmístěny. Během zimy by byl pro stabilitu odolnosti rostlin prospěšný výskyt mírných mrazů. Také bych přál vám i sobě sněhovou pokrývku na polích. Nezbude nám nic jiného než se nechat překvapit, jak rostliny přezimují. S příchodem jara nás čeká zhodnocení dopadu zimy. Bude potřeba zajistit včasnou aplikaci regenerační dávky dusíku a zvolit vhodné ošetření z hlediska regulace růstu a fungicidní ochrany.

 

Dávkování hnojiv

 

Jako základní hnojení jsme aplikovali 400 kg NPK 15-15-15. Na jaře se chystáme využít ledek amonný s dolomitem k regeneračnímu hnojení v dávce asi 200 kg/ha a později pro kvalitativní hnojení v dávce zřejmě 300 kg/ha. Hnojivo je tvořeno směsí dusičnanu amonného s jemně mletým dolomitem ve formě granulí. K produkčnímu hnojení použijeme hnojivo LovoDASA 25/12 v dávce asi 300 kg/ha. Dávky dusíku přizpůsobíme aktuálnímu stavu minerálního dusíku Nmin v půdě. Aplikace doplňkové výživy budeme směřovat okolo růstové fáze obilnin BBCH 29 až 31 (Fertigreen Kombi 5 l/ha) a dále okolo BBCH 50 až 51 (Fertimag v dávce 5 l/ha).

 

Michal Štěnička

 

Tab. 1 – Seznam vystavovatelů ozimých obilnin a pícnin na pozemku Naše pole 2014 (pořadí firem podle počtu parcel)

Vystavovatel

Počet parcel

SAATEN – UNION CZ, s. r. o.

31

SELGEN, a. s.

23

OSEVA PRO, s. r. o.

13

SEED SERVICE, s. r. o.

11

DLF TRIFOLIUM Hladké Životice, s. r. o.

10

BOR, spol. s r. o.

9

Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.

9

OSEVA UNI, a. s.

7

OSEVA, AGRO Brno, spol. s. r. o.

6

SAATBAU LINZ Česká republika, s. r. o.

6

Syngenta Czech, s. r. o.

6

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.

3

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

2

Caussade Osiva, s. r. o.

2

Celkem

138

Tab. 2 – Seznam odrůd ozimé pšenice na pozemku Naše pole 2014

Akteur

Bodyček

Etana

Hermann

Inspiration

Nelson

Rebell

Tacitus

Aladin

Bohemia

Evina

Hewitt

IS Conditor

Nic08-4108-SB

Rumor

Tiguan

Angelus

Brilliant

Fabius

Hybery

IS Escoria

Nordika

Samurai

Tilman

Annie

Brokat

Fairway

Hybiza

JB Asano

Norin

Secese

Tobak

Arktis

Cimrmanova raná

Federer

Hyfi

Julie

Papageno

Seladon

Tosca

Artist

Dagmar

Forhand

Hyland

Lavantus

Patras

Skorpion

Turandot

Athlon

Diadem

Gallio

Hyspeed

Lear

Penalta

Smaragd

Vanessa

Avenue

Dromos

Genius

Hyteck

Ludwig

Philipp

Sorfu

Viriato

Bagou

Elan

Golem

Hywin

Matchball

Potenzial

Sosthene

Yetti

Bernstein

Elly

Grizzly

Chevalier

Mulan

Princeps

Sultan

Zeppelin

 

Tab. 3 – Seznam odrůd ozimého ječmene na pozemku Naše pole 2014

Anja

Henriette

Laverda

Paso

Titus

Breuskylie

Highlight

Leopard

Sandra

Travira

Doreen

Hobbit

Lester

Saturn

Wendy

Fabian

KH Tas

Malwinta

Sylva

Wootan

Galation

Lancelot

Marissa

Tatra

Zzoom

 

Tab. 4 – Ozimé tritikale na pozemku Naše pole 2014

Adverdo

Baltiko

Calorius

Gringo

Kapitan

Silverado

Tarzan

Agostino

Balu PZO

Fredro

Hortenso

Pawo

SW Talentro

 

 

Tab. 5 – Seznam odrůd žita na pozemku Naše pole 2014

Aventino

Dankowskie Diament

Gradan

Herakles

Lesan

Speedogreen

SU Santini

Borfuro

Helltop

Kinerit

Matador

SU Phonix

SU Stakkato

Komentáře ke článku 1

  • Barborka

    Dobrý den můžu se. Zeptat co se pěstuje na polích a kdy ?… Mám vypracovat projekt do školy a nikde nemůžu najít co s pěstuje třeba na jaře, létě nebo na podzim

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *