28.3.2014 / 12:28
Autor
Edita Dvořáková

Ozimé řepky

Na stránkách Úrody budeme pravidelně přinášet informace o vývoji porostů a další zajímavosti o výstavě Naše pole 2014. Akce se uskuteční ve dnech 10. a 11. června a jejím garantem je již čtvrtým rokem vydavatelství Profi Press, s. r. o. Založením demonstračního pokusu s odrůdami řepky jsme přípravy na výstavu zahájili. V sousedství pásů odrůd řepky jsou také pokusy zaměřené na výživu a ochranu této plodiny.

Pro základní hnojení bylo rozmetadlem aplikováno NPK 15-15-15 v dávce 400 kg. Jako předplodina posloužila ozimá pšenice. Po úklidu slámy byla 19. srpna zajištěna orba, kterou volíme pro její příznivý vliv na strukturu půdy. Má vliv na vytvoření podmínek pro optimální rozvoj kořenového systému plodin, zapravení posklizňových zbytků rostlin předplodiny a působí také jako preventivní opatření proti škůdcům. Druhý den po orbě napršelo a museli jsme počkat až půda trochu vyschne. Od 20. srpna jsme pokračovali v přípravě půdy s využitím bran a následně kompaktoru.

Založení porostu

Po dokončení přípravy půdy bylo možné přikročit k rozměření pozemku. Tato akce nám zabere obvykle jeden až dva dny. Před setím řepky je pole zcela bez vyměřovacích „záchytných“ bodů a je nutné vymezit základní obrazec pro celý areál výstavy. Po vyznačení linií ohraničující pás řepky jsme vytýčili směr každého pojezdu sečky, aby mohl jet traktorista přesně na prostředek řady kolíků. Jde nám o to, aby parcely byly založeny rovnoběžně a ve správné linii.

Z hlediska dosažení optimální růstové fáze před příchodem zimy a tvorby potřebných asimilátů je v naší oblasti vhodným obdobím pro setí ozimé řepky druhá a třetí srpnová dekáda. Zde je třeba ocenit vystavovatele za včasné dodávky osiva. I díky nim se nám podařilo založit porosty opět v řádném termínu a před dešti. Jsme za to rádi, protože vláha je po zasetí velmi cenná. Pokud bychom naset nestihli, došlo by k odložení prací a čekání až půda oschne. Je možné, že bychom museli znovu využít mechanizaci k další přípravě půdy. Však to znáte, ideální je mít včas naseto, zalito a těšit se, že porost dobře vzejde.

Porosty jsme založili dne 24. srpna sečkou Kverneland Accord, jejíž součástí jsou rotační brány, které půdu bezprostředně před setím kypří. Již pátým rokem využíváme tuto sečku běžně sloužící pro zakládání provozních ploch. Parcely jsou široké 4,5 m a každou z nich odděluje mezera 0,5 m.

Majitelé odrůd nám zadávají pro každý materiál výsevek v kg/ha a pořadí v rámci bloku firmy. Po dokončení pojezdu je nutné zásobník sečky pečlivě vyčistit než dojde k nasypání osiva nové odrůdy.

Délku pásů jsme nechali prodlouženou o pět metrů a tento okraj poslouží do jara jako ochranný pás. Často se stává, že právě okraje ochranného pásu jsou vystaveny zvýšenému tlaku škůdců – především slimáků a zvěře.

 

Uspořádání pozemku

 

Vycházeli jsme z předchozího systému uspořádání pozemku. Uprostřed areálu byla umístěna plocha pro políčka řepky a za uličkami pro návštěvníky parcelky dalších plodin. V minulém roce dosahoval pás ozimé řepky délky téměř 600 m. Letos počet pokusných parcelek s odrůdami, výživou a ochranou ozimé řepky vzrostl. Aby se linie řepek netáhla do velkých vzdáleností, založili jsme vedle sebe pásy dva. Jedná se o jeden z kroků směřujících ke snížení délky areálu výstavy Naše pole. Výhodou bude lepší využití plochy, vzhledem k tomu, že ve středových uličkách mohou prezentovat své odrůdy řepky z každé strany dva různí vystavovatelé.

 

Ochrana rostlin a listová výživa

 

Herbicidně jsme porost ošetřili časně postemergentně přípravkem Butisan Max v dávce 2,5 l/ha. Řepka začínala v době aplikace vzcházet a plevele jí zatím nekonkurovaly. Na začátku září jsme aplikovali herbicid Agil 100 EC v dávce 0,5 l/ha k likvidaci výdrolu. Chladné a hlavně deštivé počasí v září vedlo k tomu, že jsme v druhé dekádě tohoto měsíce nemohli využít mechanizaci k aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Došlo také ke zpomalení růstu, ale během příznivějšího období v průběhu října rostliny zpoždění vývinu v podstatě dohnaly.

Jako insekticidní ochranu jsme dne 24. září použili přípravek Nurelle D v dávce 0,6 l/ha.

Pro zvýšení jistoty přezimování a odolnosti proti poléhání jsme aplikovali v období čtyř až šesti pravých listů regulátor a fungicid Topprex v dávce 0,3 l/ha, který účinkuje také na fómovou hnilobu. Rovněž podporuje rychlost růstu kořenové soustavy i nárůst kořenové hmoty. Jako výživa na list byl na začátku října použit Borosan v dávce 2 l/ha.

 

Naše pole a stav porostu

 

Na většině parcel jsou rostliny rovnoměrně rozmístěny a porost je dobře zapojen. Na konci listopadu dosáhly rostliny růstové fáze 8–12 listů a tloušťka kořenového krčku byla 7–12 mm. Na pozemku jsou k porovnání varianty, které se liší termínem setí a také ošetřením morforegulátory.

Návštěvník výstavy Naše pole 2014 bude moci zhodnotit 80 parcel založených k ukázce odrůd řepky. Jejich majitelé či zástupci poskytnou zájemcům poradenství při výběru nejvhodnějších materiálů pro příslušnou oblast. Vlastní technologii pěstování řepky budou prezentovat zástupci společností Agrovita, spol. s r. o. a BASF, spol. s r. o. Přípravky použité v jejich pokusech s ochranou této plodiny jsou k nahlédnutí ve třetí tabulce. Pokusy zaměřené na výživu ozimé řepky budete moci navštívit v expozici společnosti AGRA GROUP, s. r. o., Lovochemie, a. s.

Jakmile byly dokončeny aplikace přípravků na ochranu rostlin, mohli jsme přikročit k rozmístění berliček (sedátek) pro dravé ptáky. Očekáváme, že nám opět pomohou redukovat populaci hrabošů, kteří dokáží způsobit značné škody především v ozimé řepce. Její porost tito hlodavci vyhledávají jako vhodné stanoviště pro přezimování. Nalézají zde velmi dobrý úkryt a rovněž dostatek chutné potravy.

Vzhledem k nárokům ozimé řepky počítáme časně na jaře s aplikací hnojiv s obsahem dusíku a síry. Dávku dusíku pro regenerační přihnojení přizpůsobíme aktuálnímu stavu minerálního dusíku Nmin v půdě.

 

Tab. 1 – Seznam odrůd ozimé řepky na pozemku Naše pole 2014

1EW0054

ES Bourbon

DK Extorm

Harry

NK Grandia

Recordie

SY Alister

Andromeda

Buzz

DK Sensei

Hornet

NK Morse

Remy

SY Carlo

Arizona

Cortes

Dobrava

Inspiration

Oceania

Rescator

SY Cassidy

Arot

CSZ 107.15

ES Alegria

Jumper

Oksana

RG21111

SY Saveo

Arsenal

CSZ 1262

ES Alpha

Ladoga

Orion

Rohan

Tassilo

Artoga

CWH179

ES Centaure

Lohana

PR45D03

Rumba

Traviata

Astronom

DGC169

ES Mercure

Maraton

PR46W26

Sherlock

Xenon

Avatar

DK Excellium

Frodo

Marcopolos

Primus

Sherpa

Basalti CS

DK Explicit

Goya

Mentor

PT205

Sidney

Bonanza

DK Expower

Graf

Mercedes

PT206

Slaki CS

Bonzzai

DK Exquisite

Granat

PX 104

Pulsar

Stepper

 

Tab. 2 – Seznam vystavovatelů řepky (pořadí firem dle počtu parcel včetně ochrany a výživy plodin)

Vystavovatel

Počet parcel

Rapool CZ s. r. o.

13

Limagrain Central Europe S. E., organizační složka

10

Lovochemie, a. s.

9

MONSANTO ČR, s. r. o.

8

KWS OSIVA, s. r. o.

6

Syngenta Czech, s. r. o.

6

VP Agro, s. r. o.

6

Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

5

Sumi Agro Czech, s. r. o.

5

SAATBAU LINZ Česká republika, s. r. o.

4

OSEVA PRO, s. r. o.

4

OSEVA, a. s.

4

Bayer, s. r. o., Bayer CropScience

4

Caussade Osiva, s. r. o.

3

AGROVITA, spol. s r. o.

2

SELGEN, a. s.

2

SPZO

2

AGRA GROUP, a. s.

1

BASF, spol. s r. o.

1

Celkem

95

 

Tab. 3 – Podzimní ošetření v rámci pokusů zaměřených na ochranu ozimé řepky na pozemku Naše pole

Vystavovatel

Varianta

Přípravek

Dávka l/ha

Agrovita

první varianta

h

Sultan 50 SC

1,25

h

Command 36 CS

0,17

s

Grounded

0,25

h

Agil 100 EC

0,6

m

Orius 25 EW

0,75

druhá varianta

h

Max Raptor

2

m

Orius 25 EW

0,75

s

Velocity

0,25

h

Agil 100 EC

0,6

s

Rollwet

0,1

BASF

první varianta

h

Butisan Max

2,5

m

Caryx

1

Poznámka: m = morforegulátor a fungicid, h = herbicid, s = smáčedlo

 

Tab. 4 – Metodika pokusu zaměřeného na výživu ozimé řepky podle technologie společnosti Lovochemie, a. s. na pozemku Naše pole

Hnojení

Hnojivo

Dávka *

N/ha

Základní

NPK 15-15-15

400

60

Pod patu

FOSMAG

200

0

Podzimní

Síran amonný gr.

200

40

Regenerační

Lovofert lad 27

200

57

Produkční 1

Lovodasa 25/12

300

75

Produkční 2

Lovodam 30

150

45

Celkem N/ha

277

* dávkování v kg/ha

 

Tab. 5 – Doplňková výživa v rámci pokusu zaměřeného na výživu řepky společnosti Lovochemie, a. s.

Období

Hnojivo

v l/ha

BBCH

Podzim

Borosan Forte

2

14–16

Jaro

Borosan Humine

2

29

Jaro

Fertigreen Kombi

5

30–31

Jaro

Fertimag

5

50–55

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *