Výstavy Naše pole se účastnila stovka firem

Včera skončila u Nabočan na Chrudimsku dvoudenní zemědělská výstava Naše pole. Účastnila se jí stovka vystavovatelů odrůd polních plodin, firem zaměřených na ochranu a výživu plodin a také prodejců zemědělské techniky.

Přihláška Naše pole 2017 – Výživa plodin

Sortiment s huminovými kyselinami

„Naše firma je výrobcem a dodavatelem listových hnojiv, které odpovídají poznatkům dnešní fyziologie rostlin,“ charakterizoval sortiment společnosti Envi Produkt, s. r. o., její zástupce Ing. Jiří Nekola.

Odrůdy pro ekologické pěstování

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství propojuje mnoho aktérů v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin. Kromě materiálů k ekologickému zemědělství prezentovala políčka s minoritními plodinami. Návštěvníky s nimi seznámila prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze, která se ekologickému zemědělství dlouhodobě věnuje.

I pro suché a teplé oblasti

OSEVA, AGRO Brno, spol. s r. o., zastupuje na tuzemském trhu několik zahraničních firem, konstatoval její jednatel Ing. Milan Skládaný. Na výstavě ukázala část ze zahraničního sortimentu.

Podporují řepkový olej

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin prezentoval na výstavě jak přednosti řepkového oleje, tak porovnání dvou variant pěstování řepky.

Zlepšují úrodnost půdy

Preparáty pro zlepšení úrodnosti půdy prezentovala společnost PRP Technologies Česká republika. Její zástupce Ing. Ivan Petrtýl uvedl, že pro zakořeňování nabízejí granulát, který obsahuje vápník, hořčík, stopové prvky, organické pojivo a trochu melasy, která zajistí cukry pro start bakterií.

Zaměřili se na produkci osiv

Obchodní organizace Mydlářka a. s. od letošního roku nově produkuje osiva obilnin odrůd, které pochází převážně od francouzské šlechtitelské společnosti Secobra Recherches S. A. Na výstavě ukázala některé novinky ze svého sortimentu, které nabízí na základě registrace ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.

Podporují růst plodin

BioAktiv CZ s. r. o. je německá společnost, která je na trhu dvacet let a v České republice čtvrtým rokem, uvedla její zástupkyně Michaela Skoupá, DiS. Prodává například pomocný rostlinný přípravek PlantAktiv, založený na síranu hořečnatém.

Ukázali oceněný ozimý kmín

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., vystavoval ve své expozici odrůdy lnu, kmínu, konopí a hrachu. Pěstitelé si mohli především prohlédnout loni registrovanou odrůdu ozimého kmínu Aprim.