Pro návštěvníky

Vážení návštěvníci,

dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na tradiční polní výstavu Naše pole , která se koná jako Den Zemědělce v Nabočanech v termínu od 19. do 20. června. Za svou sedmnáctiletou historii si výstava získala prestiž a svým významem sahá již daleko za hranice pardubického regionu. Svědčí o tom nejenom zájem Vás návštěvníků, vystavovatelů ale i zájem zástupců státní správy, vědeckých a společenských institucí.

Letos se opět můžete seznámit se špičkovými odrůdami plodin, sortimentem hnojiv, ostatních chemických přípravků, s vyspělou zemědělskou technikou, úrovní služeb pro zemědělství i odbornými informacemi. Bude to přehlídka toho nejlepšího, co se našim zemědělcům nabízí.

Především ukázka stále stoupající úrovně našeho zemědělství a úzké provázanosti praxe s nejnovějšími poznatky vědy a techniky. Zvyšování výkonnosti resortu při trendu snižování počtu pracovníků v něm zaměstnaných si vyžaduje zavádět daleko účinnější a pokrokové metody a nástroje řízení. Jejich aplikace do praxe je závislá především na odborné úrovni managementu a chuti využít všechno nové, co se mu nabízí. A že je toho skutečně dost, můžeme se o tom přesvědčit na všech různých odborných a předváděcích akcích, které pořádají technické, osivářské, chemické firmy ale i podniky služeb, krmivářské firmy a mnoho dalších. Jedny z velkých přehlídek, pořádaných Profi Pressem je tato výstava, každé dva roky konaná výstava v Kámeni u Pelhřimova, každoroční Dni poľa ve Dvorech nad Žitavou na Slovensku a vždy podzimní Dny zahradnické a komunální techniky pořádané v Havlíčkově Brodě. Profilace celého odvětví zemědělství v naší republice svědčí o velkém umu všech lidí, kteří se jím profesně zabývají. A za to je potřeba poděkovat.

Letos se v Nabočanech dostane návštěvníkovi možnost maličkého srovnání pokroku v zemědělství  při ukázce práce historické zemědělské techniky.

Věříme, že se Vám návštěva této akce bude líbit a odnesete si ve Vašem vědomí nejenom nové poznatky ale především dobrý pocit, že české zemědělství ještě nejen žije ale především, že je moderní a prosperuje.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu !

Ing. Václav Slunéčko, obchodní ředitel Profi Press s. r. o.

 

NAŠE POLE 2018

19. a 20. června 2018 Nabočany

Úterý 19. června 2018
9.00 otevření akce
9.30 slavnostní zahájení 
9.00 -10.00 bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)
9.00 -16.00 firemní představování odrůd
11.00 -11.30

11.00 -15.00

seminář ÚKZÚZ: Výsledky dlouhodobého polního pokusu se závlahou

Individuální předvádění  strojů

12.00 -12.45 komentované prohlídky demonstračních pokusů ÚKZUZ
12.00 -13.00 polní seminář: Vláhové nároky polních plodin a hospodaření s půdní vodou
13.00 -14.00 ukázky závlahových technologií
14.30 -15.00 tombola – v prostoru polního semináře po jeho ukončení
16.00 ukončení akce
Středa 20. června 2018
9.00 otevření akce
9.00 -10.00 bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)
9.00 -15.00 firemní představování odrůd
11.00 -11.50 seminář ÚKZÚZ: Výsledky dlouhodobého polního pokusu se závlahou
11.00 -15.00  individuální předvádění strojů
12.00 -12.45 komentované prohlídky demonstračních pokusů ÚKZUZ
12.00 -12.45 polní seminář: Vláhové nároky polních plodin a hospodaření s půdní vodou
12.45 -14.30 ukázky závlahových technologií
14.30 -15.00 tombola v prostoru polního semináře po jeho ukončení
15.00 ukončení akce