Pro vystavovatele

Vážení vystavovatelé,

dovolte, abych Vás v souvislosti s přípravou již 18. ročníku Dne Zemědělce a Výstavy Naše pole v Nabočanech přivítal na webových stránkách Vydavatelství Profi Press a popřál nám všem, abychom mohli letos opět bilancovat úspěch této dvoudenní akce a její přínos zhodnocený zejména  ve vysokém zájmu návštěvníků. Tradiční celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin, tématický odborný seminář, letos zaměřený na vláhové nároky polních plodin a půdní vláhu s ukázkou technologií a zařízení ,výstava zemědělské techniky a ostatních služeb jsou každoročně přehlídkou toho nejlepšího, co  jsou firmy schopny v současné době našim zemědělcům nabídnout. Letos nabízíme řadě technických firem s největší plochou expozice, pokud se pro to rozhodnou, svoji zemědělskou techniku i individuálně předvést. Díky Vám všem se tedy mohou opět návštěvníci seznámit se špičkovými odrůdami plodin, sortimentem hnojiv, ostatních chemických přípravků, s vyspělou zemědělskou technikou, úrovní služeb pro zemědělství i odbornými informacemi.

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu této akce podílejí, vystavovatelům, odborným a ostatním partnerům.

Přejme si společně, aby se nám letošní výstava vydařila.

Na těchto webových stránkách naleznete potřebné přihlášky s uvedením termínu uzávěrky pro její podání.

 

Těšíme se na Vaši účast !

Ing. Václav Slunéčko

obchodní ředitel

Profi Press s.r.o.

 

 

Přihláška Naše Pole 2018 Technika

Přihláška Naše Pole 2018 Výživa rostlin

Přihláška Naše Pole 2018 Ochrana rostlin

Přihláška Naše Pole 2018 Odrůdy